0592 - 545301
Bel gerust voor deskundig advies


Uw winkelwagen is leeg

Vijver aanleggen

De basis voor het houden van koi is een goed ontworpen vijver. De vijver moet functioneel zijn maar moet ook zodanig zijn ontworpen dat deze voldoet aan uw persoonlijke eisen en wensen. ASKOI wil u behulpzaam zijn bij het ontwerpen hiervan en kan de vijveraanleg voor u uitvoeren. De aanleg kan geheel of indien gewenst gedeeltelijk door Askoi worden uitgevoerd, de keuze is hierin aan u. Werkzaamheden die u zelf wilt uitvoeren hoeven uiteraard niet door Askoi worden uitgevoerd. Wel is het belangrijk dat de werkzaamheden in onderling overleg worden uitgevoerd zodat het geplande eindresultaat overeind blijft. Daar wij zelf pvc vijverfolie lassen gaan wij in al onze beschrijvingen uit van een gelaste vijver, een andere afwerking is uiteraard ook mogelijk.

Koivijver ontwerpen

Eerst moet de ligging van de vijver worden bepaald, hierbij houden we rekening met de overige tuinindeling, de zonnestand, de kijkhoek, de afstand tot de vijver en de praktische bouwmogelijkheden.Hierna worden de vorm van de vijver, de eventuele hoogte boven de grond en de effectieve waterdiepte bepaald.

Een belangrijke keuze is het ook, of de vijver gravity of pompgevoerd wordt gemaakt.

Gegraven vijver

Dit is de eenvoudigste en goedkoopste manier om een vijver te bouwen.
De wanden van de vijver kunnen in stabiele grond vertikaal worden uitgegraven, is de grond instabiel door bijvoorbeeld de inwerking van grondwater, dan is het noodzakelijk de wanden scheef uit te
graven. Hierna worden de eventuele wand en bodemafvoeren aangebracht. Bovengronds kan eventueel nog een verhoogde rand van bijvoorbeeld bielzen of metselwerk worden aangebracht.

De vloer en wanden worden bekleed met hoogwaardig beschermdoek waarna de folie in de vijver wordt gelast, wand en bodemafvoeren worden gelijktijdig waterdicht in de folie afgewerkt. Optioneel kan deze vijver worden voorzien van een betonvloer. Het eindresultaat is een vijver waarvan de wanden net zo strak zijn als het graafwerk toeliet.

Vijver bestaande uit damwanden

De vijver wordt ruim uitgegraven en in de vijver worden damwandpanelen aangebracht bestaande uit een dikke laag isolatiemateriaal aan beide zijden afgewerkt met metalen plaat. Deze platen zijn voordelig te koop met kleine productiefouten maar zijn nog wel geschikt voor de vijver.Binnen de wanden wordt nu een betonvloer aangebracht voorzien van bodemafvoeren. (bij een harde ondergrond hoeft geen betonvloer te worden aangebracht)

In de wanden worden nu de eventuele doorvoeren en skimmers aangebracht. Een eventuele randafwerking aan de bovenzijde kan worden aangebracht. De vijver wordt ook nu weer voorzien van beschermdoek en folie. Bij het vullen van de vijver wordt gelijktijdig de ruimte tussen de damwandpanelen en het gegraven gat opgevuld met zand. Het eindresultaat is een strakke hoog geïsoleerde vijver.

Gemetselde (verlijmde) vijver

Een gemetselde vijver is erg mooi om te zien en heeft het voordeel dat deze na realisering ook gelijk compleet is afgewerkt en constructief sterk en solide is. Gemetselde vijvers zijn dan ook erg duurzaam en geven daarnaast ook rondom de prettige mogelijkheid om op de vijverrand te gaan zitten, diverse vormen zijn hierin te realiseren.

De vijver wordt ruim uitgegraven om voldoende ruimte te hebben voor het metselen. Niets is vervelender dan dat bij het metselen de vijverwand in de weg zit. Het metselwerk wordt bij voorkeur vanaf de bodem opgetrokken. Als fundering voor de muur gebruiken we een betonvloer waar ook de bodemafvoeren in worden verwerkt. De vijver wordt ruim uitgegraven om voldoende ruimte te hebben voor het metselen. Niets is vervelender dan dat bij het metselen de vijverwand in de weg zit.

Het metselwerk wordt bij voorkeur vanaf de bodem opgetrokken. Als fundering voor de muur gebruiken we een betonvloer waar ook de bodemafvoeren in worden verwerkt. We kunnen de muur metselen maar ook lijmen, deze keuze wordt per vijver bepaald en is afhankelijk van diverse factoren, zoals: de vorm van de vijver, de gewenste wanddikte, de wandlengtes.
Op de diverse uitvoeringsvormen gaan we nu niet verder in maar tijdens de bespreking van uw eigen vijverontwerp, zullen we deze uitvoerig toelichten. De vijver wordt ook nu weer voorzien van beschermdoek en folie.

De randafwerking van een gemetselde vijver biedt diverse mogelijkheden. We kunnen o.a. werken met dekstenen, diverse materialen kunnen hiervoor worden toegepast. Ook is het mogelijk de vijverfolie vlak onder het waterniveau in te metselen, waarbij het net lijkt of het water direct tegen de gemetselde muur staat, de folie is hierbij niet meer zichtbaar. Bij deze afwerking werken we meestal met een gemetselde rollaag aan de bovenzijde van de muur. We ontkomen niet aan het gebruik van technische termen en kreten maar zullen deze in een gezamenlijke bespreking met U voor zover nodig verklaren en toelichten.